maj 2019

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uradilo je Funkcionalnu analizu republičkih inspekcija sa analizom kapaciteta. U analizi je procenjen neophodan, odnosno optimalan broj inspektora po oblastima inspekcijskog nadzora, te broj i osposobljenost službenika koji obavljaju analitičke, pravne, administrativne i IT poslove u inspekcijama, uključujući i poslove...

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o glavnom gradu, koje omogućavaju decentralizaciju grada i daju veću nadležnost opštinama. “Najvažnija novena usvojenih izmena i dopuna je decentralizacija, odnosno poveravaju se veće nadležnosti Gradu Beogradu i vrši bolja podela poslova između gradskih i prigradskih opština”, rekao...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je da je za lokalne samouprave veoma važno potpisivanje Memoranduma o razumevanju u oblasti dobrog upravljanja sa Programom Swiss PRO, jer će tako obezbediti bolji kvalitet pružanja usluga za građane. On je izrazio zadvoljstvo jer se 96...

Ministar Branko Ružić pozvao je lokalne samouprave da se do 26. juna prijave za podršku uspostavljanju međuopštinske saradnje u okviru javnog poziva koji je raspisalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ova podrška finansirana je od strane Vlade Švajcarske sa 117.000 švajcarskih franaka i ima za...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić primio je danas delegaciju Odbora za etničke poslove Svekineskog narodnog kongresa koju predvodi Siao Huien. Sagovornici su se složili da Srbiju i Kinu karakteriše sveobuhvatno partnerstvo i snažno prijateljstvo, kao i da je obostrani cilj dalja realizacija postignutih...

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-101/2019-02 od 20. maja 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni...

Skip to content