april 2020

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje  OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za Uslugu održavanja softvera za budžetsko računovodstvo...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je loklanim samoupravama u Srbiji instrukciju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID — 19 za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza: 1. Rad javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika (u daljem tekstu: javni prevoz) će se...

Nacionalna akademija za javnu upravu osnovana je Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu („Službeni glasnik RS“, broj 94/17), kao centalna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih. Nacionalna akademija za javnu upravu je...

Skip to content