mart 2021

Predstavnici MDULS prisustvovali su danas online sastanku povodom predstavljanja nove Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2030 i pripadajućeg Akcionog plana 2021-2025 međunarodnoj donatorskoj zajednici. Na sastanku je naglašeno da su reformski proces i nova strategija rezultat dugotrajnog rada, te da je...

Od 1. marta ove godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je usluge elektronske uprave koje nadležnim organima obezbeđuju pribavljanje podataka po službenoj dužnosti iz evidencija o položenom državnom stručnom ispitu, ispitu za inspektora i posebnom stručnom ispitu za matičara, kao i izdavanje uverenja...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje reforma sistema lokalne samouprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine. Javna rasprava o Predlogu programa održaće...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja je podržana od strane Ministarstva finansija, pripremilo je Predlog izmena i dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02...

Skip to content