novembar 2021

Na osnovu člana 41. stav 10. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 - prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 i 8/19 - dr. uredba), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi o četiri nacrta zakona   Odbor za...

„Na sam značaj referenduma i narodne inicijative,  kao oblicima neposredne demokratije, najbolje ukazuje sam Ustav Republike Srbije, u kome se kaže da suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom ili preko svojih izabranih predstavnika. Nov zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, koji...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izboru narodnih poslanika sa obrazloženjem, kao i da daju...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izboru predsednika Republike, sa obrazloženjem, kao i da daju...

U skladu sa objavljenim Javnim pozivom za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji koji je raspisan u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji podržava Vlada Švajcarske konfederacije, ministarka državne uprave i lokalne samouprave donela je...

Skip to content