Javne rasprave i konsultacije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva koji čine Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je Nacrt akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2023-2027. godine. U...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj elektronske uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2023-2035. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovoćenje.  Javna rasprava o Predlogu programa održaće se od 23. decembra...

Pozivamo sve zainteresovane strane, predstavnike naučno – istraživačkih ustanova, naučne radnike, udruženja, socijalne partnere i druga zainteresovana lica da učestvuju u trećem procesu konsultacija u vezi Predloga Kataloga radnih mesta u institutima od nacionalnog značaja, istraživačko-razvojnim institutima, institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i...

Pozivamo sve zainteresovane strane, predstavnike naučno – istraživačkih ustanova, naučne radnike, udruženja, socijalne partnere i druga zainteresovana lica da učestvuju u drugom procesu konsultacija u vezi Predloga Kataloga radnih mesta u institutima od nacionlanog značaja, istraživačko-razvojnim institutima, institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 17-31. januara 2022. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Nacrt godišnjeg izveštaja – samoprocene o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period...

Program – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana (Program) koji finansira Švajcarska Vlada u okviru Projekata „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji, faza 3“, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) raspisuje...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike državnih organa, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa predlozima za izmene i dopune Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika, kao i da daju svoje komentare. Tekst predloga izmena i dopuna Uredbe, biće postavljen...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike organa državne uprave, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni...

Na osnovu člana 41. stav 10. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 - prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 i 8/19 - dr. uredba), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi o četiri nacrta zakona   Odbor za...

Skip to content