Javne rasprave i konsultacije

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je Nacrt akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine. Na...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 24. novembra do 8. decembra 2020. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Nacrt konačnog izveštaja – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za za period 2018-2020....

Imajući u vidu da je od javne rasprave o izmena i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kada je Nacrt zakona poslednji put objavljen, prošao određeni vremenski period, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nastavljajući trend transparentnog i inkluzivnog postupanja, ovim putem...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo  je online konsultacije o radnom tekstu Predloga uredbe o internom tržištu rada državnih organa, radi prikupljanja većeg broja komentara i sugestija zainteresovanih strana i sprovođenja stručnijeg i efikasnijeg postupka izrade teksta Predloga uredbe, koje će trajati do 21....

Skip to content