Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike organa državne uprave, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a u okviru projekta Lokalna samouprava za 21.vek (Projekat), koji finansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), po prvi put uspostavilo Fond za funkcionalo-organizacione modele...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

                        Na osnovu člana 16. stav 2. i člana 24. stav 3. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tačke 8. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 i 90/21),...

Na osnovu člana 41. stav 10. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 - prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 i 8/19 - dr. uredba), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi o četiri nacrta zakona   Odbor za...

Skip to content