Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o elektronskoj upravi (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Nacrt Zakona o elektronskoj upravi, sa obrazloženjem, sastavni...

Povodom protesne note i istupa u javnosti Vladana Stanojevića, člana Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i optužbi da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prekršilo zakon i ugrozilo demokratska načela i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo obaveštava javnost o razlozima za odbijanje prijave da se...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom,  poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u on-lajn konsultativnom procesu teksta Nacrta o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Upravnom inspektoratu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - Pomoćnik direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - položaj u petoj grupi. Konkurs je oglašen 2. avgusta...

Skip to content