Obaveštenja

Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj...

U skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o stručnom usavršavanju državnih službenika, Ministarka državne uprave i lokalne samouprava donela je Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade. Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku...

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je pripremljena radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Radna verzija je pripremljena radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mesta, i to: Radno mesto za drugostepeni postupak u oblasti udruživanja i jedinstvenog biračkog spiska, zvanje savetnik; Radno mesto za poslove ličnog statusa gradjana, zvanje savetnik; Radno mesto za planiranje i pripremu...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležno u poslovima državne uprave koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, započelo je aktivnosti koje su u vezi sa pripremom Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. Posebna...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve subjekte zainteresovane za pitanja učešća javnosti u pripremi zakona, propisa i drugih akata da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi i da daju svoje komentare, predloge i sugestije. Javna rasprava o Nacrtu...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare. ...

Skip to content