Učešće građana

Da bi javna uprava mogla efikasno, delotvorno i stručno da odgovori na potrebe građana i pruži kvalitetne javne usluge u skladu sa principima i standardima „dobrog upravljanja“, deo reformskih aktivnosti je i povećanje transparentnosti rada javne uprave i unapređenje etičkih standarda i odgovornosti pri obavljanju...

Skip to content