Prava i slobode

Radi prikupljanja većeg broja komentara i sugestija i sprovođenja stručnijeg i efikasnijeg postupka izrade teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja javne online konsultacije do 25. marta 2019. godine. Ministarstvo je započelo postupak javnih online...

Skip to content