Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama i da daju svoje predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona počela je danas i trajaće do 31. maja 2019. godine.

Nacrt zakona možete pogledati na linku  http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-politickim-strankama-2/,  Portalu e-Uprave, a biće predstavljen i na okruglim stolovima u Novom Sadu i Beogradu.

Važeći Zakon o političkim strankama donet je 2009. godine, a njegove izmene su pokrenute radi obaveze usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku kao i zbog potrebe preciziranja pojedinih pitanja za kojima se u primeni Zakona ukazala potreba.

Predloženim izmenama se osnivači stranaka oslobađaju nepotrebnih troškova, a proces osnivanja stranke ubrzava i olakšava. Istovremeno se precizira i postupak osnivanja stranke i pokretanja inicijative, održavanja osnivačke skupštine, kao i brisanje i prestanak rada političke stranke.