Registri i lokalna samouprava

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović i v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Milan Latinović prisustvovali su danas promociji nove usluge na Portalu eUprava – Zahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku. Nova usluga...

„Novi Akcioni plan Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Srbiji doprineće stvaranju boljeg ambijenta za život i rad ljudi i jačanju kapaciteta gradova i opština“, poruka je sa prvog sastanka Posebne radne grupe za izradu pomenutog dokumenta, koji će obuhvatiti period od 2024. do...

Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posetili su 27. marta 2023. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije, gde su sa slovenačkim kolegama razgovarali na temu elektronskog vođenja matičnih knjiga i naprednih rešenja u vođenju ovog registra u Republici Sloveniji. Tom prilikom razgovarano je kako o normativnim,...

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave, rukovodilac Sektora za registre i lokalnu samoupravu Marina Dražić obratila se danas, u ime ministra dr Aleksandra Martinovića, na društvenom dijalogu pod nazivom „Beskućništvo - rešavanje pitanja ličnih dokumenata na putu ka društvenoj uključenosti“. Ukazavši na to da se...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) održali su zajedničku konferenciju povodom osme godišnjice globalne kampanje #JaPripadam (#Ibelong), koja ima za cilj potpuno iskorenjivanje apatridije kao pojave u čitavom svetu. Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar...

„Međuopštinska saradnja od velikog je značaja za unapređenje razvoja čitavog sistema lokalne samouprave, pre svega kroz zajedničko efikasnije, ekonomičnije i svrsishodnije obavljanje poslova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju pružanja kvalitetnijih usluga građanima, što je u fokusu celokupne reforme javne uprave“, poručio...

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić, rukovodilac Sektora za registre i lokalnu samoupravu, obratila se danas u ime ministra Aleksandra Martinovića na sednici Kluba gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC klub). Dražić je istakla da će Ministarstvo intenzivirati rad na sprovođenju...

U četvrtak, 13. oktobra 2022. godine u Novom Sadu održan je okrugli sto sa ciljem ukazivanja na značaj međusobne saradnje svih učesnika u procesu prijave rođenja deteta čija majka nema lična dokumenta. Skupu je prisustvovalo preko 60 učesnika sa teritorije AP Vojvodina - matičara/zamenika matičara,...

Skip to content