Sekretarijat

sekretar

Jelena Kulić Gajević

v.d. sekretar

Sekretarijat Ministarstva obavlja poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na kadrovska, finansijska, računovodstvena, informatička i administrativna pitanja.

 

Sekretarijat sprovodi javne nabavke, planiranje rada i izveštavanje o radu Ministarstva.

 

Sekreatrijat se stara o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zaštiti podataka o ličnosti, bezbednosti i zdravlju na radu, tajnosti podataka i poslovima odbrane.

 

Brine o sredstvima za rad i rukovanju opremom i usklađuje rad unutrašnjih jedinica.

Više o  nadležnostima Sekretarijata Ministarstva

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-146

sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs

Skip to content