Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

PET_9594

Mila Stanković

pomoćnica ministra

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanje ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i na međunarodnom planu.

 

Sektor sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva Ministarstva i učestvuje u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Planira, priprema, sprovodi i prati realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama i koordinira aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Više o nadležnostima sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

PROJEKTI I PROGRAMI – EU INTEGRACIJE

U cilju jačanja saradnje u oblasti reforme javne uprave, a naročito boljeg upoznavanja i izveštavanja novinara o temama u vezi sa elektronskim uslugama na portalu eUprava, kao i Programom razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2023. do 2025. godine sa akcionim planom......

U okviru EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ održan je još jedan onlajn brifing za medije, a prisustvovalo mu je oko 15 predstavnika nacionalnih i lokalnih medija.   Cilj brifinga bio je da se novinarima pojasni instrument Sektorske budžetske podrške i njegov doprinos reformi......

U prisustvu i uz učešće mnogobrojnih novinara štampanih i elektronskih, nacionalnih i lokalnih medija, danas je u Beogradu održan prvi tematski medijski brifing o podršci Evropske unije Srbiji. O načinima na koje Evropska unija pomaže Srbiji u procesu EU integracija govorila je v.d. pomoćnice ministra......

 Dečanska 8a, 11000 Beograd

011/3348-441

euintegracije@mduls.gov.rs

Skip to content