Nacrt akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015-2016.

Na osnovu detaljne i dubinske analize svih prikupljenih komentara na prethodni Nacrt akcionog plana, i u skladu sa novom metodologijom zasnovanoj na rezultatima, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u participativnom procesu pripremilo novi Nacrt akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015-2016. Molimo vas da sve sugestije i komentare pošaljete u elektronskoj formi najkasnije do 8. januara 2015., na adresu reformauprave@mduls.gov.rs.

Akcioni planSkip to content