Godišnji program rada upravne inspekcije za 2020. godinu

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2020. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 24. oktobra 2019. godine.

Upravni inspektorat će preko upravnih inspektora u 2020. godini nadzirati:

  • primenu propisa kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova jedinstvenog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koji taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave;
  • primenu propisa o udruženjima;
  • primenu propisa kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje;
  • primenu propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor, u okviru kojeg će se naročito nadzirati postupak inspekcijskog nadzora i ispunjenost uslova za rad od strane službenih lica ovlašćenih za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • primenu propisa kojima se uređuje namena, sadržina, izgled i upotreba pečata;
  • primenu propisa kojima se uređuje izgled i upotreba grba i zastave Republike Srbije;
  • primenu propisa kojima se uređuje službena upotreba jezika i pisama.

Vanredni inspekcijski nadzori u toku 2020. godine sprovodiće se u slučajevima kada na potrebu takvog nadzora ukazuju promenjene okolnosti u odnosu na Godišnji program rada ili po osnovu inicijativa ili predloga organa, odnosno po predstavkama građana i pravnih lica.

U cilju realizacije Godišnjeg programa rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata i praćenja pokazatelja učinka, upravni inspektori sprovodiće redovne, vanredne i kontrolne inspekcijske nadzore i pratiti nivo izvršenja predloženih odnosno naloženih mera.Skip to content