Građanski vodič kroz odluku o budžetu lokalnih samouprava za 2018.

U skladu sa preporukom iz Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti Ministarstva finansija, a u okviru sprovođenja Programa „Exchange5“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Stalna konferencija gradova i opština izradila je model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu lokalnih samouprava za 2018. godinu i prateće pomoćne dokumente.

Vodič za građane kroz Odluku o budžetu je dokument koji na jasan i lako razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koriste javna budžetska sredstva i ima za cilj da informiše građane, da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. Model vodiča predstavlja samo primer strukture prikazivanja najvažnijih budžetskih informacija od interesa za građane i kao takav podložan je promenama i prilagođavanju u skladu sa potrebama konkretnog grada/opštine.

Naime, uočeno je da srazmerno mali broj lokalnih samouprava izrađuje i objavljuje tzv. građanske budžete. Sa druge strane, dobra praksa i principi transparentnosti i otvorenosti budžeta nalažu da bi građanske vodiče kroz odluke o budžetu trebalo da pripremaju sve lokalne samouprave.

Pozivamo sve lokalne samouprave koje to već nisu učinile, da na osnovu predloženog modela izrade Vodiče za građane kroz Odluku o budžetu za 2018. godinu. Nadamo se da ćemo u narednom periodu zajednički postići da sve LS izrađuju ovu vrstu dokumenta.

PreuzmiteSkip to content