JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve subjekte zainteresovane za pitanje primene kvalifikovanog elektronskog pečata u skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa i da daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona  o dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa sprovodi se u periodu od 21. januara do 09. februara 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe, predloge i sugestije dostavljati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, ili elektronskim putem na mejl adrese: tatjana.cabak@mduls.gov.rs i irena.otasevic@mduls.gov.rs.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti i objaviti izveštaj o održanoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

 

Preuzmite:

NACRT ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH  ORGANA

ZAKLJUČAK ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANESkip to content