JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva za učešće na Otvorenom sastanaku Posebne međuministarske radne grupe za izradu i praćenje implementacije petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao koordinator nacionalnih aktivnosti u okviru učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, uz podršku projekta EU4PAR, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva, građane i predstavnike privatnog sektora da učestvuju na Otvorenom sastanku Posebne međuministarske radne grupe za izradu i praćenje implementacije petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji, koji će se održati 11. maja 2023. godine, u Palati Srbija (istočno krilo), sala 129, sa početkom u 10 časova.

U cilju podsticanja što šire participacije u izradi Akcionog plana, Ministarstvo poziva sve zainteresovane strane na sastanak na kojem će biti predstavljeni i razmatrani predlozi obaveza podneti u okviru nedavno okončanog procesa javnih konsultacija.

Zainteresovani za učešće mogu poslati svoje prijave najkasnije do srede, 10. maja 2023. godine na e-mail adresu: danilo.rodicc@mduls.gov.rs, sa naznakom „Prijava za učešće na POU sastanku“.

Radi informisanja i što efikasnije pripreme, u nastavku možete preuzeti:

Navedeni sastanak realizuje se u sklopu globalne Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu, koja se u čitavom svetu obeležava u periodu od 8-12. maja 2023. godine, kao deo globalne akcije usmerene na promociju otvorenosti uprave i unapređenje upravljanja kroz saradnju između uprave i građana.

Za više informacija o učešću Republike Srbije u POU, uključujući dosadašnje aktivnosti u izradi petog Akcionog plana, posetite internet stranicu na adresi https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1Skip to content