JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva za učešće u konsultativnom procesu u okviru izrade petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u okviru procesa izrade petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji. U tu svrhu, osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, izabrani putem javnog poziva.

U cilju podsticanja što šire participacije i uključivanja organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana na samom početku izrade Akcionog plana, Ministarstvo najavljuje proces konsultacija koje će biti sprovedene u periodu od 3. do 20. marta 2023. godine.

U okviru konsultativnog procesa, a uz podršku EU4PAR projekta, Ministarstvo organizuje konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama u ponedeljak, 6. marta 2023. godine, u Beogradu (hotel Metropol, Bulevar Kralja Aleksandra 69). Zainteresovani za učešće mogu poslati svoje prijave najkasnije do petka, 3. marta 2023. godine na e-mail adresu: danilo.rodicc@mduls.gov.rs, sa naznakom „Prijava za učešće na POU sastanku“.

Pored navedenog, pozivaju se organizacije civilnog društva i druge zainteresovane strane koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku da svojim pismenim predlozima doprinesu izradi Akcionog plana. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga nalazi se u nastavku, a potrebno ga je dostaviti na e-mail adrese: danilo.rodicc@mduls.gov.rs i dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 20. marta 2023. godine, sa naznakom „Predlog obaveze za peti AP POU“. Kako bi predlozi obuhvili sve relevatne informacije, molimo Vas da se prilikom popunjavanja obrasca vodite primerom obaveze koji je objavljen u okviru Javnog poziva, dok u slučaju potrebe za dodatnim primerima, možete pogledati prethodni Akcioni plan koji je dostupan na adresi https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/01/Serbia_Action-Plan_2020-2022_SER.pdf.

U skladu sa prethodnim, a radi što efikasnije pripreme za sastanak i što preciznijeg definisanja obaveza i prioriteta koji će biti uključeni u Akcioni plan, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je dokumenta koja su sastavni deo ovog Javnog poziva:

Za više informacija o učešću Republike Srbije u POU posetite internet stranicu na adresi https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, dok za upoznavanje sa samom inicijativom POU posetite link https://www.opengovpartnership.org/.Skip to content