Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih

Nacionalna akademija za javnu upravu je 19. aprila 2019. godine objavila javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih koje ispunjavaju uslove za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi koji su navedeni u pozivu.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku: https://www.euprava.gov.rs/eusluge/institucija?service=servicesForInstitution&institutionId=3648

Poslednji dan za podnošenje prijave je 20. maj 2019. godine do 23 sata i 59 minuta.

Preuzmite: Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovaneSkip to content