JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona kao i da daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 5 – 24. aprila 2023. godine.

Tekst Nacrta zakona, biće postavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, www.mduls.gov.rs i na portalu e-uprave.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje predloge, sugestije i komentare dostaviti na Obrascu za komentare ili putem elektronske pošte: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave”.

Ministarstvo državne uprave ii lokalne samouprave će u okviru javne rasprave organizovati i tri okrugla stola pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“, koji će se održati  5. aprila 2023. godine u Kragujevcu, sa početkom u 10:30 časova, 12. aprila 2023. godine u Beogradu, sa početkom u 10:00 časova i 24. aprila 2023. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10:30 časova.

Orugli sto pod nazivom „Predstavljanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“ održaće se u sredu, dana 12. aprila 2023. godine, sa početkom u 10:00 časova u Beogradu u hotelu „Zira“, Ruzveltova 35.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na svojoj veb prezentaciji i portalu e – uprave.

 

Preuzmite:Skip to content