JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o platama  zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave sprovešće se u periodu od 28. oktobra do 16. novembra 2021. godine.

Tekst Nacrta zakona, biće postavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, www.mduls.gov.rs i na portalu e-uprave.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje predloge, sugestije i komentare dostaviti na elektronsku adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o platama  zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ”.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

PREUZMITE:Skip to content