JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o sistemu plata  zaposlenih u javnom sektoru, kao i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovešće se u periodu od 28. oktobra do 16. novembra 2021. godine.

Tekst Nacrta zakona, biće postavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, www.mduls.gov.rs i na portalu e-uprave.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje predloge, sugestije i komentare dostaviti na elektronsku adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata  zaposlenih u javnom sektoru ”.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

PREUZMITE:

 Skip to content