Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuje

JAVNI POZIV

organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata iz reda civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu drugog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Rok za podnošenje prijava je  03. decembar 2015. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima, dostavljaju se isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za  saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 11000 Beograd, sa napomenom: “Predlaganje kandidata iz reda civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu – ne otvarati”

Tekst poziva možete preuzeti ovdeSkip to content