Novo uputstvo za korisnike eZUP-a

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo dopunjenu verziju (verzija 2) Uputstva o primeni Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koje sadrži instrukcije u vezi pristupanja i načina rada u informacionom sistemu eZUP. Dopuna se odnosi na situacije koje mogu nastati kada je pojedini upravni postupak izostavljen prilikom podonošenja ZPSE obrasca, kao i nastupi promena postojećih propisa kojima se uređuju pojedini upravni postupak, sve usled velikog broja upravnih postupaka u kojima je potrebno ustupiti i pribaviti podatke o činjenica o kojima se vodi službena evidencija, kao i zbog učestalosti, odnosno periodičnosti sprovođenja upravnih postupaka.

Dokument možete pronaći na linkuSkip to content