OBAVEŠTENJE O POČETKU IZRADE NACRTA ZAKONA O STRUČNIM ISPITIMA

U skladu sa odredbama člana 77. st. 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 32. i 41. st. 5. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi teksta Nacrta zakona o stručnim ispitima.

S tim u vezi, Ministarstvo objavljuje Polazne osnove za pripremu Nacrta zakona o stručnim ispitima.

Poziva se zainteresovana javnost na dostavljanje pisanih predloga/primebada na Polazne osnove za pripremu Nacrta zakona o stručnim ispitima.

Predoge/primedbe se mogu dostaviti putem elektronske adrese: strucni.ispiti@mduls.gov.rs, najkasnije do 17. februara 2024. godine.

Preuzmite:

 Polazne osnove

Obrazac za predlogeSkip to content