OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTVRĐIVANJE STATUSA AKREDITOVANOG SPROVODIOCA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI ZA AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ILI NAUČNOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE, ODNOSNO JAVNO PRIZNATE ORGANIZATORE AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Nacionalna akademija za javnu upravu je 20. decembra 2022. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku:  https://euprava.gov.rs/usluge/4843

Rok za podnošenje prijava je  19. januar 2023. godine.

 

Preuzmite: Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslihSkip to content