OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTVRĐIVANJE STATUSA AKREDITOVANOG SPROVODIOCA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI ZA AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ILI NAUČNOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE, ODNOSNO JAVNO PRIZNATE ORGANIZATORE AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Nacionalna akademija za javnu upravu je 27. novembar 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku:  https://euprava.gov.rs/usluge/4843

Rok za podnošenje prijava je  27. decembar 2023. godine.

 

Preuzmite: Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslihSkip to content