Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović donela je Odluku o raspodeli sredstava, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj: 30/22 od 4. marta 2022. godine.

Odlukom o raspodeli sredstava za 2022. godinu podržano je ukupno 39 projekata.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je 21. januara 2022. godine Javni poziv za raspodelu sredstava opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani sredstvima koja su, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, obezbeđena u okviru budžeta Republike Srbije za tekuću budžetsku godinu i raspoređena u okviru razdela Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a iznose 450.800.000,00 dinara.

Jedinice lokalne samouprave uzele su učešće po raspisanom javnom pozivu kroz podnošenje prijava za realizaciju prioritetnih projekata. Na taj način ostvarena je direktna komunikacija sa realnim potrebama jedinica lokalne samouprave i učvršćen je stepen poverenja i međusobne saradnje.

Okončanom raspodelom sredstava jedinicama lokalne samouprave za realizaciju odabranih namena ostvarena je direktna pomoć u realizaciji njihovih potreba u funkciji razvoja i podizanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave i društva u celini.Skip to content