PLANIRANA REŠENJA U TEKSTU PREDLOGA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA KOJI SE PRIMENJUJU U POSTUPKU ODREĐIVANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA, KAO I NAČINU SARADNJE NADLEŽNIH ORGANA U VEZI SA POSTUPANJEM I OBAVLJANJEM POSLOVA NA JEDINSTVENOM UPRAVNOM MESTU

Nakon održanog prvog sastanka Posebne radne grupe koja radi na pripremi teksta Predloga uredbe, Ministarstvo ovim putem objavljuje radnu verziju teksta Uredbe sa planiranim rešenjima i ovim putem obaveštava zainteresovanu javnost da do 16. oktobra 2023. godine, dostave pisane predloge, sugestije, inicijative ili komentare, na adresu elektronske pošte: dobrauprava@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

 

Prilog: polazne osnove

Prilog: formular za komentare

Informacija o sprovedenim konsultacijamaSkip to content