Poziv za izražavanje zainteresovanosti za identifikovanje stručnjaka/eksperata u oblastima u vezi sa upravljanjem imovinom na lokalnom nivou u okviru komponente 1 programa Exchange 5

U okviru prve komponente pete faze Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija kroz Nacionalni program IPA 2014, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblastima u vezi sa upravljanjem imovinom na lokalnom nivou.

Nosilac Programa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a implementaciju Programa sprovodi SKGO. Program se realizuje od aprila 2017. godine u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za budući angažman je 15. februar 2018. godine do 24.00 časa.

Više informacija o pozivu dostupno je na internet prezentaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO)http://www.skgo.org/contests/176 ili OVDESkip to content