Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se u periodu od 22. marta 2018. godine do 19. aprila 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sa obrazloženjem i pregledom odredaba koje se menjaju.

Prateća dokumenta pogledajte ispod.Skip to content