PRIRUČNIK ZA PRIPREMU POSEBNIH PROGRAMA OBUKE U DRŽAVNIM ORGANIMA – NOVI ALAT ZA PODRŠKU RAZVOJU, DONOŠENJU I SPROVOĐENJU PROGRAMA OBUKE

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine, kao jednu od posebno važnih oblasti za uspešnost ukupnih reformskih procesa, izdvaja funkcionalan i inovativan sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi i kontinuiran proces izgradnje administrativnih kapaciteta, odnosno unapređenje znanja, veština i sposobnosti zaposlenih u javnoj upravi.

Novodoneti strateški okvir ima za cilj da ovaj proces učini funkcionalnim i održivim, ali i da doprinese daljem kontinuiranom razvoju inovativnog sistema stručnog usavršavanja i njegovom prilagođavanju potrebama onih kojima je namenjen.

U tom procesu će u narednom periodu biti potrebno naročitu pažnju posvetiti posebnom stručnom usavršavanju državnih službenika, jer su njihova znanja i veštine, odnosno sposobnosti, ne samo u temama koje su opšte i zajedničke za sve, već i u posebnim, koje su odraz specifičnih potreba iz nadležnosti državnih organa, odnosno državnih službenika na pojedinim radnim mestima ili vrsti poslova, od presudnog značaja za uspeh procesa u svim planiranim oblastima reforme javne uprave.

Budući da su priprema i razvoj programa obuke primenom uspostavljenog sistema kvaliteta kompleksan proces, posebno je važno da u njemu svi akteri učestvuju primenom jedinstvenih kriterijuma, merila i standarda, u skladu sa propisima.

U želji da podržimo ovaj proces, a pre svega državne organe, pripremili smo Priručnik za pripremu posebnih programa obuke u državnim organima, koji daje detaljan prikaz svih segmenata i faza u razvoju i pripremi, ali i donošenju i sprovođenju posebnih programa obuke za državne službenike, uz neizostavno neophodne i korisne za ujednačavanje prakse u radu državnih organa, modele akata i obrazaca za sprovođenje postupaka opisanih u ovom priručniku.

Priručnik je pripremljen i publikovan uz podršku projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u Srbiji (GIZ) „Podrška reformi javne uprave u Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji“.Skip to content