Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

U nastavku možete preuzeti dokumenta:

Dopunjena rang lista

Dopunjena lista podnetih prijava

Dopunjen preglod predstavnika OCD

Lista podnetih prijava

Lista odbačenih prijava

Rang lista 

Predlog OCDSkip to content