USVOJENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2019. GODINU

Vlada Republike Srbije, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, usvojila je programe za stručno usavršavanje za 2019. godinu.

Usvojeni su:

Ovi programi obuke doneti su po prvi put u skladu sa novinama u propisima u oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, sa ciljem unapređenja i sticanja znanja, veština i sposobnosti rukovodilaca, državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje ukupnih reformskih procesa.

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i Ministarstvo državne uprave i loklane samouprave imali su aktivnu ulogu u pripremi jednog od usvojenih programa obuke, budući da su, u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pripremili Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Ovaj program obuhvata 16 oblasti stručnog usavršavanja i 77 tematskih celina, za koje su jedinice lokalne samouprave posebno iskazale potrebe za podizanje kapaciteta zaposlenih na ovom nivou vlasti.Skip to content