VLADA USVOJILA PROGRAME OBUKA ZA 2024. GODINU

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 14. decembra 2023. godine, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, zaključkom 05 broj 151-12229/2023 je usvojila Opšti program obuke državnih službenika za 2024. godinu i Program obuke rukovodilaca u državnim organima za 2024. godinu.

Na istoj sednici, zaključkom 05 broj 151-12228/2023 usvojeni su i Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2024. godinu i Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave za 2024. godinu.

Ovi programi, između ostalog, imaju za cilj obezbeđivanje uslova za ostvarivanje kontinuiranog procesa unapređenja kapaciteta državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje reformskih procesa u različitim oblastima u kojima državni organi i organi jedinica lokalne samouprave ostvaruju svoju nadležnost.

Programi obuka dostupni su putem linka.Skip to content