Propisi u pripremi

Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama

 

preuzmite dokument

Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana

 

preuzmite dokument

Skip to content