Elektronski upis u srednje škole – nova usluga na Portalu eUprava

U sredu i četvrtak, 8. i 9. jula 2020. godine, na portalu eUprava biće dostupna nova usluga Elektronski upis – eUpis u srednju školu. Usluga će biti omogućena za sve redovne škole i gimnazije osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola.

Po prvi put ove godine upis u srednje škole će biti dostupan potpuno elektronski ‒ od podnošenja prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran, tako da učenici i njihovi roditelji ili drugi zakonski zastupnici ne treba da dolaze u školu radi upisivanja. Mogućnost upisa učenika direktno u školi postojaće i ove godine, ali je to svakakao jednostavnije i lakše obaviti preko interneta i portala eUprava.

Škole će, po prijemu prijave koju je roditelj popunio na portalu eUprava, po službenoj dužnosti pribaviti podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i informaciju iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu, kao i podatke o prethodno završenom obrazovanju, na bazi čega je učenik i bio raspoređen u tu srednju školu. Na osnovu tih podataka i podataka koje je roditelj popunio u prijavi ovlašćeno lice škole će završiti upis, bez potrebe da roditelj dolazi u školu.

Dakle, potrebno je samo da roditelj ima kreiran nalog na portalu eUprava kako bi mogao da pokrene uslugu eUpis u srednju školu. Zbog toga svi roditelji (ili drugi zakonski zastupnici) koji imaju decu za upis u srednju školu treba da provere svoje naloge na portalu eUprava. Ukoliko ih nemaju, potrebno je da ih kreiraju, kako bi 8. i 9. juna 2020. godine elektronski upisali svoje dete u srednju školu u kojoj je raspoređeno. Više informacija o tome kako da kreirate svoj korisnički nalog na portalu eUprava možete da pronađete OVDE

Što se tiče muzičkih, baletskih i specijalnih škola, upis se vrši 29. juna 2020. g., za šta je potrebno da se roditelji obrate tim školama kako bi se informisali o posebnim uslovima upisa. I ove škole će u pozadini koristiti elektronski sistem za upis, tako da ni ovim roditeljima takođe neće biti traženi na uvid papirni dokumenti.Skip to content