Isplativost ulaganja u najvažniji resurs javne uprave

Nacionalna akademija, u skladu sa svetskim trendovima, prepoznaje znanje i intelektualni kapital kao najvažniji resurs današnjice i zbog toga posebnu pažnju usmerava na obuku trenera. Svesni podjednake važnosti prenošenja institucionalne memorije i uvođenja inovativnih metodologija, zaposleni u ovoj instituciji kreirali su poseban program za trenere.

Budući treneri svojih kolega obučavaju se kako da procenjuju potrebe u svojim organizacijama, dizajniraju treninge i kako da uspešno realizuju programe obuka.

Tokom 2019. godine, ove treninge je prošao 201 državni službenik, od čega 15% lica na polažaju i 30% viših savetnika. Obuke su ispunile očekivanja polaznika u 95% slučajeva, dok je očekivani učinak obuke na podizanje nivoa kompetencija i na obavljanje poslova u javnoj upravi tj. primenljivost stečenih znanja vrednovano prosečnom ocenom 3,80, na skali od 1 do 4.

Evaluacija je pokazala i to da su polaznici bili veoma zadovoljni saradnjom sa odabranim predavačima i kolegama učesnicima, metodologijom prenošenja znanja, međusobnom interakcijom i energijom grupe, strukturom i dinamikom prezentacija i vežbi.

Uspešnost sprovođenja ovih treninga, potvrdila je početnu pretpostavku Nacionalne akademije da je neophodno organizovati treninge na kojima će zaposleni imati priliku da kontinuirano uče i prenose svoja znanja i iskustva.Skip to content