Pratite reformu javne uprave

Brojni podaci o reformi javne uprave u Srbiji sada su dostupni na jednom mestu. Od sredine aprila 2020. godine aktivna je aplikacija za praćenje napretka u reformi javne uprave.

Aplikacija za praćenje i izveštavanje (https://monitoring.mduls.gov.rs/) je inovativni alat koji ima za cilj da praćenje reforme javne uprave učini efikasnijim, pristupačnijim, transparentnijim i participativnim, da olakša analizu podataka i interakcije, i na taj način omogući donošenje odluka zasnovanih na široko dostupnim dokazima.

Aplikacija nudi vizuelne prezentacije statusa sprovođenja aktivnosti i rezultata definisanih Akcionim planom za reformu javne uprave od 2018. godine, koristeći podatke u realnom vremenu. Osim vizuelnog prikaza podataka, korisnicima je omogućeno da prikaze filtriraju prema ciljevima, merama, aktivnostima, institucijama, periodima izveštavanja i finansijskim resursima koji su planirani i utrošeni.

Aplikacija  omogućava transparentno praćenje reformi u realnom vremenu i istovremeno služi kao alat za upravljanje rizikom kako bi se izbegla kašnjenja u implementaciji aktivnosti.

Osim ažuriranog pregleda statistike, aplikacija za praćenje i izveštavanje napretka uključuje i sistem upravljanja dokumentima koji pomaže da se kroz strateške dokumente razume proces reforme javne uprave, izveštaje o sprovođenju reforme, pasoše indikatora, odluke o uspostavljanju koordinacionih tela, izveštaje sa sastanaka i sveobuhvatni set linkova ka stranicama aktera i partnera koji su uključeni u proces reforme javne uprave u Srbiji.

Aplikaciju za praćenje i izveštavanje razvilo je  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora.Skip to content