UZ PODRŠKU EU POČELA KAMPANJA „UPRAVA PO MERI SVIH NAS“

Pravo na jednak i nepristrasan tretman, lepu reč, profesionalnu uslugu, dostojanstvo, učešće u donošenju odluka o raspolaganju javnim novcem, poštovanje propisanih pravila – samo su neki od važnih postulata uprave po meri svih građana, koji će biti predstavljeni tokom promotivne kampanje koju je pokrenula Vlada Republike Srbije uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Ova kampanja je kreirana kako bi se kod građana Srbije podigla svest o važnosti reforme javne uprave u efikasan, otvoren i transparentan servis građana i privrede. Takođe, ona prikazuje aktivnosti i rezultate reforme javne uprave, koju Vlada sprovodi uz podršku Evropske unije, kako bi se građanima pružile informacije o njihovim pravima i ohrabrilo njihovo veće učešće u procesu donošenja odluka.

Kampanja pod sloganom „Uprava po meri svih nas“ obuhvata seriju televizijskih spotova, događaja, bilborda, novinskih oglasa i tekstova u kojima će građani moći da se upoznaju sa procesom reforme javne uprave. Reformom, koja je bazirana na Strategiji za reformu javne uprave i pratećem Akcionom planu, koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i u njenu implementaciju je uključeno više državnih institucija, koje uz stručnu i finansijsku podršku Evropske unije, stvaraju uslove za savremenu i efikasnu javnu upravu – upravu po meri svih građana. Tokom kampanje će biti predstavljena i posebna internet stranica na kojoj će građani na jednom mestu moći da pronađu sve najvažnije informacije o aktivnostima koje se sprovode, kao i brojna korisna uputstva i objašnjenja za pojedine administrativne postupke i procedure.

Kampanja je počela krajem novembra i trajaće do kraja decembra.

Evropska unija snažno podržava reformu javne uprave u Srbiji. EU je do sada Srbiji donirala ukupno preko 200 miliona evra za poboljšanje javne uprave, od čega je 70 miliona bilo direktna budžetska podrška.

 

I zaposlenima u javnoj upravi je neophodno stalno profesionalno usavršavanje. Od njihovih znanja i veština zavisi i kvalitet rada javne uprave. Zbog toga je Vlada Republike Srbije osnovala Nacionalnu akademiju za javnu upravu, centralnu državnu instituciju koja organizuje obuke za javne službenike na svim nivoima.  Uprava po meri svih nas se stalno usavršava.

 

 

Unapređenje sistema javne uprave podrazumeva i efikasnije upravljanje javnim finansijama. Poboljšanjem sistema javnih nabavki i modernizacijom rada Poreske uprave ostvaruju se uštede i povećavaju prihodi budžeta od kojih se finansiraju brojni projekti po meri svih građana. Uprava po meri svih nas domaćinski upravlja našim novcem.

 

 

Zakon građanima daje pravo da učestvuju u donošenju planova i odluka o tome gde će se i šta graditi novcem iz budžeta lokalnih samouprava, jer građani najbolje znaju šta im je potrebno.  Uprava po meri svih nas je uprava koja nas sluša.

 

 

Uprošćavanje procedura, digitalizacija i osavremenjavanje rada javne uprave je dovelo do toga da je 320 državnih organa međusobno elektronski umreženo, te tako više ne moramo da pribavljamo dokumenta koju uprava već ima. Uprava po meri svih nas je efikasna i štedi naše vreme i trud.

 

 

Reforma javne uprave se sprovodi zbog svih građana. Iza izmena propisa, uvođenja novih tehnologija i obuke zaposlenih u javnoj upravi stoji naše pravo na dostojanstvo, lepu reč, ravnopravan i nepristrasan tretman, efikasnu i profesionalnu uslugu koja je ista za sve… Uprava po meri svih nas poštuje sve nas.

 

 

Rad javne uprave mora da bude javan i otvoren za sve građane. Na to je obavezuje zakon. On nam daje pravo da pitamo i da znamo šta javna uprava radi u naše ime. Uprava po meri svih nas ne krije ništa od svojih građana.

 

 

Novac u državnom budžetu je novac svih nas. Zato svi mi imamo pravo da učestvujemo u donošenju odluka kako će naš novac da se troši. Uprava po meri svih nas mora da nas pita kako da raspolaže našim novcem.

 

 

Rad javne uprave je zasnovan na zakonima naše zemlje koji važe za sve podjednako. Zakoni moraju da se poštuju.  Uprava po meri svih nas je uprava koja poštuje zakoneSkip to content