Za dobru upravu ključni dobro obučeni službenici

U okviru ukupnog procesa reforme javne uprave, Srbija je posebnu pažnju posvetila ulaganju u kontinuiranu edukaciju zaposlenih u javnoj upravi. Namera je da se i u javnoj upravi uvede praksa stalnog usavršavanja zaposlenih koja postoji u uspešnim kompanijama.

Zato je 2018. godine sa radom počela Nacionalna akademija za javnu upravu kao centralma državna institucija koja se bavi obukama i profesionalnim razvojem zaposlenih u javnoj upravi.

Početkom 2020. godine otvoren je i savremeni Trening centar površine oko 3500 kvm, sa 14 učionica u kojima se istovremeno može organizovati obuka za oko 400 polaznika. Osnivanje i rad Akademije je u okviru ukupne podrške reformi javne uprave u Srbiji podržala i Evropska unija.

U paralelnom intervjuu direktora Nacionalne škole za administraciju (ENA) iz Francuske Patrika Žerara i Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) iz Srbije Dražena Maravića saznajte više o tome zašto je kontinuirana edukacija zaposlenih u javnoj upravi važna i kako izgleda njihova obuka u ove dve obrazovne ustanove.Skip to content