Konsultacije i u najranijoj fazi pripreme zakona

Proces konsultacija sa zainteresovanom javnošću u najranijim fazama pripreme propisa obaveza je utvrđena Zakonom o državnoj upravi.

Predviđeno je da pored već obaveznog postupka javne rasprave, javnost bude obaveštena i uključena u rad već u najranijoj fazi pripreme nacrta zakona.

Objavljen je i Pravilnik sa smernicama za učešće javnosti u izradi nacrta zakona i drugih propisa, a predviđene su obavezne konsultacije sa javnošću i pre izrade nacrta zakona.

Cilj je obezbeđivanje transparetnosti i kvaliteta zakona koji se donose.

Nadležni organ državne uprave je sada, u obavezi da objavu o početku izrade nacrta zakona i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, postavi na svoju internet stranicu i veb aplikaciju eParticipacija koja se nalazi na Portalu eUprave.

Objava bi trebalo da sadrži sve informacije u vezi sa nacrtima zakona povodom kojih se vode konsultacije, kao što su podaci o vremenu i načinu sprovođenja drugih metoda konsultacija koje se organizuju, kontakt podaci lica koje je određeno za koordinatora konsultacija i izveštaji o rezultatima konsultativnog procesa.Skip to content