Pravo građana na pokretanje narodne inicijative u lokalnim zajednicama

U cilju podsticanja građana da daju svoje predloge i usmere organe uprave na rešavanje nekih za njih gorućih pitanja, zakonom smo utvrdili da je 5% građana sa biračkim pravom dovoljno za pokretanje narodne inicijative, kako ovaj mehanizam neposredne demokratije ne bi zavisio od volje bilo kog pojedinca.

Kao najvažnija izmena, skupština opštine ili grada je dužna da održi raspravu i dostavi obrazložen odgovor o narodnoj inicijativi u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative.

Izmenama Zakona o lokalnoj samouprava predviđeno je da 100 građana sa biračkim pravom može dati predlog nadležnom odboru skupštine opštine za sprovođenje javne rasprave.

Iako ova mera ne obavezuje organe lokalne samouprave na delovanje, veoma je značajno da građani imaju mogućnost da ukažu na problem ili potrebu. Zbog toga lokalne samuprave treba da podstaknu građane da im se obrate kroz ovaj mehanizam.Skip to content