REFORMA SISTEMA INSPEKCIJSKIH SLUŽBI

Predvidivo poslovanje, fer konkurencija i zdravlje građana na prvom mestu

 

Korenita i sveobuhvatna reforma inspekcijskog nadzora, kojom je uspostavljen jedinstveni pravni okvir i osnov za rad i ujednačeno postupanje svih inspektorata i inspekcijskih službi, kao i nov način kontrole privrednih subjekata, započela je aprila 2016. godine. Ona se sprovodi u cilju boljeg poslovnog ambijenta i smanjenja sive ekonomije i korupcije, ali i zaštite bezbednosti i zdravlja građana jer inspekcije kontrolišu primenu propisa u raznim oblastima – bezbednost objekata, infrastrukture i hrane, životno okruženje, proizvode, saobraćaj, rad državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, itd.

Najznačajnije promene reforma donosi u novom, koordinisanom načinu rada 44 republičke inspekcije iz 13 ministarstava i novoj, preventivnoj i savetodavnoj ulozi inspektora.

Uvedeni su mnogi mehanizmi i alati, poput kontrole neregistrovnih subjekata, „prikrivene kupovine“, kontrolnih lista, planova nadzora, zajedničkih nadzora, samokontrole, koji doprinose efikasnijem radu inspektora, a privrednicima inspekcijski nadzor čine izvesnim, jer se sada unapred mogu upoznati sa vrstom, predmetom i načinom kontrole i videti plan inspekcijskih nadzora.

Reforma se sprovodi u stalnom dijalogu sa privredom i uz značajnu podršku donatora.

Standardi EU

 

U procesu pridruživanja Srbije EU inspekcijski nadzor u svim oblastima od vitalnog je značaja za sprovođenje propisa koji su usklađeni sa pravnim tekovinama i standardima EU. Trenutno broj inspektora u Srbiji je daleko ispod evropskog standarda, jer na 1.200 stanovnika radi jedan inspektor, dok je taj broj u zemljama članicama EU u proseku 780. U cilju prevazilaženja ovog kadrovskog izazova, Vlada Srbije je usvojila Trogodišnji akcioni plan za zapošljavanje inspektora i drugih službenika u republičkim inspekcijama, koji predviđa zapošljavanje ukupno 1.272 inspektora do kraja 2021. godine – do kraja 2020. biće zaposleno 802 inspektora, a u 2021. godini 470 inspektora.

Sve navedene promene reformisanog sistema inspekcijskog nadzora obezbedile su da poslovanje u Srbiji bude predvidivije, da se smanje troškovi poslovanja u privredi, da se smanji siva ekonomije i korupcija, a pre svega da građani budu zaštićeni od samovolje privrednika i državnih službenika.

e-Inspektor

 

Od jula 2019. godine 36 inspekcija je i krenulo sa radom u novom informacionom sistemu eInspektor, kojim se ujednačava i unapređuje njihov rad, onemogućava bilo koji stepen subjektivnosti inspektora u donošenju odluka i stvara se svojevrsna kartoteka srpske privrede. U praksi, inspektor odlazi na teren u nadzor sa lap top računarom, na kome je navedena platforma – u njoj su svi potrebni nalozi, izveštaji, zapisnici, rešenja, zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, prijava za privredni prestup, obrasci akata, prijave, pritužbe itd. Ovaj  softver automatski nudi rešenja za postupanje u svakoj situaciji, što obezbeđuje jednak odnos prema svima.Skip to content