Analitički servis jedinica lokalne samouprave

Za bolje funkcionisanje jedinica lokalne samouprave (JLS), ali i za pružanje transparentnijih informacija građanima i privredi o njihovom radu, od decembra prošle godine dostupna je veb aplikacija Analitički servis JLS. Ona sadrži sve neophodne podatke na nivou jedinica lokalne samoprave koji su lako dostupni, ažurni i mogu se pretraživati po različitim kriterijumima.

Reč je o servisu koji omogućava efikasnije korišćenje resursa, donošenje budućih planova razvoja jedinica lokalne samouprave na osnovu objektivnih činjenica i utvrđenog stanja, ali daje i doprinos boljoj pripremi budžeta.

Aplikacija je dostupna na sledećem linku https://rsjp.gov.rs/jls-bazaSkip to content