Kreiranje javnih politika u Srbiji

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) je posebna organizacija Vlade Republike Srbije koja pruža stručnu podršku Vladi i organima državne uprave u procesu planiranja, razvoja, donošenja i koordinacije javnih politika i sprovođenja regulatorne reforme.

RSJP čini tim od oko 45 zaposlenih, razvrstanih u tri funkcije:

  1. podrška planiranju i koordinaciji javnih politika,
  2. podrška razvoju i ekonomskim analizama javnih politika i
  3. kontrola kvaliteta javnih politika i analizi efekata zakona u toku njihove pripreme.

RSJP je osnovan u aprilu 2014. godine kao deo reforme javne uprave. Nadležnosti sekretarijata regulisane su Zakonom o ministarstvima i Poslovnikom Vlade.

Osnovna misija Sekretarijata je obezbediti kvalitetne javne politike koje najbolje vode razvoju društva i ekonomije.Skip to content