Manifest o planskom sistemu Republike Srbije

Javne politike su put kojim se dogovaramo šta možemo da učinimo zajedno kako bismo imali bolje usluge i efikasan servis za sve građane. Da trošimo manje vremena na čekanja na usluge, da zdravije jedemo, da se savremenije obrazujemo, da proizvodimo kvalitetnije. Želimo naš život da učinimo boljim tako što ćemo zajedno i odgovorno graditi – uređen, odgovoran i savremen sistem javne uprave. Zašto nam je za to potreban Zakon o planskom sistemu? http://bit.ly/2qcfsjE



Skip to content